พิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์

วันที่ 23 ตุลาตม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดกิจกรรมวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์