ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2566  ได้เข้าร่วมกิจกรรม กีฬาภายใน “ทองกวาวเกม” ครั้งที่ 60 ประจำปีการศึกาา 2566 

ภาพกิจกรรม ทั้งหมด โดย ชุมนุมศิลปะการถ่ายภาพ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

By admin