มอบตัว ม 4

เป็นคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้าที่

 1. คัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณทางเข้าประตู1 (ประตูหน้าโรงเรียน) และประตู 3 (ประตูด้านโรงยิมเนเซียม)
 2. ตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียนก่อนเข้าสนามสอบ
 3. ดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีนักเรียนเข้าสอบ และมีอาการเจ็บป่วย
 • 00

  days

 • 00

  hours

 • 00

  minutes

 • 00

  seconds

Date

พ.ค. 30 2021

Time

All Day