ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียน ม 1 ห้องเรียนปกติ

เป็นคณะกรรมการคัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้าที่

  1. คัดกรองนักเรียนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริเวณทางเข้าประตู1 (ประตูหน้าโรงเรียน) และประตู 3 (ประตูด้านโรงยิมเนเซียม)
  2. ตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบของนักเรียนก่อนเข้าสนามสอบ
  3. ดูแลอำนวยความสะดวกในกรณีนักเรียนเข้าสอบ และมีอาการเจ็บป่วย

Line official Kruohm

เพิ่มเพื่อน