สถานที่จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับภาค ครั้งที่ 70