รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่ 16 มกราคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ราชบุรี จัดกิจกรรมวันครู และมอบรางวัน ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2566