ประวัติส่วนตัว

ชื่อ – นามสกุล นายวิรุธ ยังมีสุข

สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

เกิดวันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2518

ภูมิลำเนา 59/2 หมู่ 1 ตำบล จอมประทัด อำเภอ วัดเพลง จังหวัด ราชบุรี 70170

สถานภาพ สมรส มีบุตร 2 คน

ชื่อภรรยา นางสาวศศิตา อาจวงษ์ อาชีพ รับราชการครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. 8 

บุตร ด.ญ.ฐิตาภา ยังมีสุข ด.ญ. รุจิภา ยังมีสุข

บิดา นายระยอง ยังมีสุข อาชีพ เกษตรกรรม

มารดา นางลัดดา ยังมีสุข อาชีพ เกษตรกรรม

  

ปัจจุบันพักอยู่บ้านเลขที่ 59/2 หมู่ 1 ตำบล จอมประทัด อำเภอ วัดเพลง จังหวัด ราชบุรี 70170

  

โทรศัพท์     บ้าน :

                   มือถือ : 086-386-5356

Email address: y.wiruth@gmail.com , wiruth@dlit.mtt.ac.th

Total Page Visits: 30 - Today Page Visits: 0