พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตร พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน)

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีและคณะศิษยานุศิษย์วัดสัตตนาตรปริวัตร และองค์กรเครือข่ายโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเบิกเนตร พระพุทธวิริยากร (จิตร ฉนฺโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสัตตนาตรปริวัตรองค์ที่ 3 เพื่อนำมาประดิษฐานไว้เป็นที่สักการะบูชา