วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วม กิจกรรมต้อนรับ ดร.ราเมศน์ โสมแสน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โดยมี ดร.วรพงษ์ เถาว์ชาลี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นางสาวพนิดา ยอดรัก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวพิชชาพร บุญยืน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และแขกผู้มีเกียติร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์

ภาพกิจกรรมคลิก