การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2564

วัน พุธที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดให้มีการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผ่านช่องทาง Google Meet